Tour de Pelso 2016

XV. Tihany túry

Rozpis

1. Ciel túry: 

Sportové podporenie nasledujúceho turistického obdobia. PodporaBalatonu  Siófoku, Tihanyu  a cyklistiky. Zpríjemnenie volného času a zmeranie si síl v oblasti cestnej cyklistiky.

2. Miesto konania:

Siófok, Somogy-, Veszprém kraje

Čas konania: 04.Jún 2016. (sobota)

3.Tra»:

Siófok, Zamárdi, Szántód-rév, (kompa), Tihany-rév, Tihany Balatonfüred, Balatonfüzfő, Balatonakarattya,  Siófok   >> tra» pretekov

4. Účastníci podujatia:

Tý turisti ktorý do dna 04. Jún 2016 dosiahnú 10 ročnú vekovú hranicu, do 12 rokov sa zúčastnia v sprievode rodičov alebo iných poverených plnoletých osôb, od 12 do 14 rokov majú ovolenie od rodičov a zaplatili startovné.

5. Organizátor:

Somogy M-i Kerékpáros Szövetség, 7400 Kaposvár Csokonai u. 3.
Balaton Team Sz.S.E., 8600 Siófok, Koch R. u. 27/B.
Prohászka Attila organizátor sportových podujatí- hlavný organizátor podujatia
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

6. Program:

04. Jún 2016. (sobota ) od 07.30 do 09.45 prihlasovaniesa , prevzatie startovných čísiel Kultúrné stredisko, námestí Fő č 2. Siófok, Fő tér 2., Kálmán Imre Kulturális Központ

O 10.00 h Spoloční odchod do Szántódu na kompu.
Dlľka trate: 76 km Siófok - kompa v Szántóde (76 km) Tihany - (Siófok 61 km)
Nie ja časový limit ale cez kontrolné body je nutné prejs» aby si dostal lístok do tomboli.

Tombola: Vsetcy ktorý absolvujú túru a prejdu vsetky kontrolné body ( kaľdých 25 km 1 ) dostane lístok do tomboli. Pre 76 km tra» 3 lístky do tomboli.
 K prevziatiu lístkov do tomboli je nutné odovzda» chip.

Tra» sa absolvuje na ceste pre cyklistov, a na cestách vyhradených pre cyklistov!

Jazda na hlavnej ceste je ZAKÁZANÁ!

7. Časový limit na prihlásky:

Zvýhodnené 22. mája. 2016 (nedela) pri zaplatení startovného do tohto termínu!

Prihlasovanie na mieste konania:

02. Jún 2016. od 14.00 do 20.00 h počas precovných hodín nám. Siófok, Fő tér 2., Kálmán Imre Kulturális Központ
03. Jún 2016. od 10.00 do 23.00 h počas precovných hodín nám.Siófok, Fő tér 2., Kálmán Imre Kulturális Központ
04. Jún 2016. ( sobota ) od 07.30 do 09.45 h počas precovných hodín nám. Siófok, Fő tér 2., Kálmán Imre Kulturális Központ od startu 900 metrov.

8. startovné : 15,500 HUF/os    VÝHODNÉ ŠTARTOVNÉ  pri predbeľnom prihlasovaní:

9. Ostatné:

- podujatie sa organizuje podla nasledovných pravidiel.

- podujatie sa koná na ceste pre cyklistov a na cestách vyhradeních pre cyklistov.

Uzavretie premaávki nie je.

Na podujatí sa zúčastní kaľdý na vlastnú zodpovednos» a bude sa riadi» pravidlami cestnej premávky.

-Za nehody počas podujatia organizátor neberie zodpovednos», náhrada skody nebude moľná.

-Účastník podujatia je povinný pdpísa» prihlaku s čím sa zaväzuje ľe berie na vedomie vsetky ustanovenia.

-Pri rodinnom prihlasovaní osoba prihlasujúcu rodinu sa zavezuje ľe členovia rodini berú na vedomie ustanovenia pudujatia!

- Odporúčame pouľi» prilbu

- Vsetcy účastnícy sa zúčastnia podujatia zo startovným číslom ktorý zabezpečí organizátor

- Kaľdý účastník túry  je povynní pouľit, alebo umiestni» na sebe,alebo na bicykli reklamný materál ktorý poskytne organizátor.

Prajeme príjemnú prípravu a náledne aj túru!